کشک


حالت نمایش:
کشک لیوانی 500گرمی-رامک
-2%
نمایش سریع
88,000ریال 90,000ریال

  -کشک دارای اسیدهای آلی است و در نتیجه ضد عفونی کننده دستگاه هاضمه ( معده، روده ی کوچک و روده ی بزرگ) است. -کشک  یک غذای نفاخ و سفت کننده روده است. سعی کنید به همراه کشک از نعنای خشک استفاده کنید. -کشک کلسیم بالا و فسفر موجود در کشک است که از پوکی استخوان جلوگیری می کند. -کشک گرسنگی را رفع می کند و حجم کمی از معده را پر خواهد..

کشک شیشه ای 500گرمی-کاله
-1%
نمایش سریع
109,000ریال 110,000ریال

  -کشک دارای اسیدهای آلی است و در نتیجه ضد عفونی کننده دستگاه هاضمه ( معده، روده ی کوچک و روده ی بزرگ) است. -کشک  یک غذای نفاخ و سفت کننده روده است. سعی کنید به همراه کشک از نعنای خشک استفاده کنید. -کشک کلسیم بالا و فسفر موجود در کشک است که از پوکی استخوان جلوگیری می کند. -کشک گرسنگی را رفع می کند و حجم کمی از معده را پر خواهد..

کشک شیشه 700گرمی-رضوی
-8%
نمایش سریع
111,000ریال 120,000ریال

..

کشک شیشه ای 700گرمی-دهکده خرم
-11%
نمایش سریع
120,000ریال 135,000ریال

-کشک دارای اسیدهای آلی است و در نتیجه ضد عفونی کننده دستگاه هاضمه ( معده، روده ی کوچک و روده ی بزرگ) است.-کشک  یک غذای نفاخ و سفت کننده روده است. سعی کنید به همراه کشک از نعنای خشک استفاده کنید.-کشک کلسیم بالا و فسفر موجود در کشک است که از پوکی استخوان جلوگیری می کند.-کشک گرسنگی را رفع می کند و حجم کمی از معده را پر خواهد کرد. -کشک یکی از غ..

کشک شیشه ای 500گرمی-دهکده خرم
-11%
نمایش سریع
86,000ریال 97,000ریال

-کشک دارای اسیدهای آلی است و در نتیجه ضد عفونی کننده دستگاه هاضمه ( معده، روده ی کوچک و روده ی بزرگ) است.-کشک  یک غذای نفاخ و سفت کننده روده است. سعی کنید به همراه کشک از نعنای خشک استفاده کنید.-کشک کلسیم بالا و فسفر موجود در کشک است که از پوکی استخوان جلوگیری می کند.-کشک گرسنگی را رفع می کند و حجم کمی از معده را پر خواهد کرد. -کشک یکی از غ..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)